Elektromontáže vysokého napětí

Provádíme elektromontáže VN.

  • revize a kontroly trafostanic, rozvoden
  • přípojky VN-NN
  • stožárové trafostanice 22/0,4 kW
  • kabelové soubory VN (Raychem, Celpak)