SLUŽBY ELEKTRO

Elektromontáže a elektroinstalace, opravy rozvodů, revize

Provádíme elektromontáže a elektroinstalace, opravy rozvodů elektřiny pro domy, byty a kanceláře. Nabízíme práce jako rekonstrukce bytového jádra, výměnu stávající kabeláže a spotřebičů, zasekání kabelů a dalších prací spojených s elektromontážemi.

Elektromontáže a elektroinstalaceImage

Silnoproudé rozvody

V rámci poskytování komplexních služeb realizujeme silnoproudé rozvody NN, instalaci elektrických zařízení do 1000V, jednofázových i třífázových, a to do všech typů objektů. Instalujeme všechny hlavní části elektrických vedení a zařízení v objektech i mimo objekty.

Realizace silnoproudých rozvodů

zahrnuje projektovou činnost, pokládku vedení, uzemnění sítí, ochranu před úderem blesku a přepětím, montáž a instalaci rozvaděčů, instalaci zásuvkových a světelných okruhů včetně zajištění revizí a servisu.

Provádíme také

  • přestavby, rekonstrukce, inovace
  • příprava staveb - rozpočty, výkazy výměr
  • určování vnějších vlivů - protokol
  • výpočet soudobosti a zatížení sítě
  • výpočet ekonomické optimalizace kabelů

(panelové byty, jádra, půdní vestavby, starší domy a byty, přípojky, výměny a servisy elektroinstalačního materiálu, jističů, rozvaděčů).

Na každou novou instalaci i rekonstrukci dodáváme samozřejmě revizní správu o zařízení.

Poradenství

  • jednání s ČEZ
  • přihlášky a žádosti ČEZ
  • změna sazeb

Revize elektro
Image

Elektrická zařízení

Elektrická zařízení se před uvedením do provozu musí vyzkoušet a prověřit takzvané revize elektrických zařízení, během svého provozu pak nechat
podrobit pravidelným kontrolám a revizím elektroinstalacím.

Revize elektroinstalace

Provozování elektrických zařízení upravuje norma ČSN 33 1500, která
stanovuje lhůty revize podle prostředí nebo druhu prostoru.

Revize elektrospotřebičů

Povinnost provádět revize elektro zařízení určuje zákon č. 458/2000 Sb. tzv. energetický zákon. Ke každé revizi zařízení se vystaví revizní zpráva, kde se zohlední veškeré provedené činnosti při provedení revize elektriky, zjištěné závady a závěrem takové zprávy je, že elektrické zařízení je způsobilé bezpečného provozu.

Revize elektroinstalace, elektrických zařízení

Tuto činnost revize elektro elektroinstalace zajišťuje revizní technik elektro 
na základě získaného oprávnění Technické inspekce České republiky pro provádění těchto služeb revize elektro. Revizí elektroinstalací a prohlídkou, kontrolním měřením a přezkoušením celkového stavu ověřuje bezpečný a bezporuchový provoz elektroinstalace elektrického zařízení.

 

 

 

 

 

Elektro Skalná s.r.o.
IČO: 09182535
DIĆ: CZ09182535

V Aleji 278, Skalná 351 34

kontaktní osoby:
Tegel Marek jednatel tel.: +420 722 024 976
Šíp David jednatel tel.: +420 731 039 655

administrativa:
Jana Daškevičová tel.: +420 703 366 620

revizní technik:
Tegel Marek tel.: +420 722 024 976

kontaktní adresy:
info@elektroskalna.cz 
fakturace@elektroskalna.cz